adótanácsadás
könyvelés
könyvvizsgálat
cégátvilágítás

Adószakértői tevékenység

Az adókockázat felmérés a Megbízó eddigi tevékenységének átvizsgálását jelenti az adózás szempontjából Az ellenőrzés kitér az adózó nyilvántartási, bevallási és befizetési kötelezettségeinek teljesítésére a Megbízó által kötött szerződések adózási szempontból történő átvizsgálására melynek során nem csak a hiányokat, henem a töbleteket is feltárjuk.

Az ellenőrzés módszere az APEH eljárásával azonos, azzal a különbséggel, hogy a Megbízó által meghatározott, és a helyi adottságokra tekintettel a "problémás" területeken tételes ellenőrzést végzünk. A vizsgálat eredménye jegyzőkönyvben kerül rögzítésre, ami tartalmazza a hibák jövőbeni elkerülésére tett javaslatokat, ajánlásokat is. A jegyzőkönyv elkészülte után a Megbízó számára konzultáció céljából szükség szerint rendelkezésre állunk, majd - ha igényli - az önrevíziót elvégezzük.

Adószakértői tevékenységünk garanciája a több éves gyakorlattal rendelkező adótanácsadó és könyvvizsgáló kollégáink tapasztalata és szakmai hozzáértése. Munkánkért anyagi és erkölcsi felelőséget vállalunk.

Adótanácsadás

Adótanácsadói tevékenységünk körében végzünk átalánydíjas adó- és számviteli tanácsadást, amely kiterjed:

Nemzetközi adózás

Társaságunk nemzetközi adó-szakértésre szakosodott ügyvédi irodával együttműködve foglalkozik nemzetközi adótervezéssel és off - shore tanácsadással. Külföldi befektetők cégalapításánál segítséget nyújtunk a magyarországi leányvállat vagy fiók telep tevékenységének a nemzetközi adóoptimalizálás szempontjából leghatékonyabb megtervezésében.

Segítséget nyújtunk Magyarországon dolgozó külföldi magánszemélyek személyi jövedelemadó adó bevallásának elkészítésében. Kapcsolt vállalkozások számára elkészítjük a magyar adótörvényeknek és kormányrendeleteknek megfelelő transzferár nyilvántartást.
e-content solutions